Ga naar de inhoud

ESF Project LINK

Het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming, Dienst Beroeps Opleiding (DBO) en Flanders Inshape slaan de handen in elkaar om de vaak tijdelijke samenwerkingstrajecten tussen onderwijs en bedrijfsleven om te vormen tot meer standvastige partnerschappen. Partnerschappen met een duurzamer karakter die een win-win situatie nastreven. Via Service Design sessies zal een systematische aanpak tot stand komen, die meer consistent in de regionale context kan worden ingezet. De Service Design aanpak zal ertoe bijdragen dat bedrijven beter kunnen inspelen op het studieaanbod van scholen en dat scholen beter inzicht verwerven in wat bedrijven willen en kunnen aanbieden en hoe ze omgaan met hun diensten.

Het ESF-Project LINK omvat in totaal 10 Service Design workshops waarin onderwijs en bedrijfsleven telkens samen zitten in workshopteams. Flanders Inshape laat de deelnemers uit beide werelden kennismaken met Service Design tools.
Op het einde van de rit zal dit resulteren in een toolbook waarin de verschillende samenwerkingstrajecten met hun belevingsmappen en verbeterde dienstverleningsblauwdruk zullen worden opgenomen. In het toolbook zullen ook de afgestemde Service Design tools worden aangereikt waarmee ieder aan de slag kan die een duurzame samenwerking tussen onderwijs en industrie wenst op te zetten.

Projectperiode: van 01/10/13 tot en met 30/10/15