Ga naar de inhoud

Elk advies & coachingstraject is aangepast aan de noden en maturiteit van elk bedrijf.

Hoe pakt het Expertisecentrum Business Design & Innovatie zo’n traject aan?

1. Een expert analyseert de probleemstelling tijdens een intakegesprek samen met de organisatie.
2. De expert formuleert suggesties, voorstellen, raadgevingen en verschillende scenario’s voor advies & coaching.
3. In onderling overleg met de organisatie wordt een plan van aanpak en stappenplan opgemaakt.