Ga naar de inhoud

De maturiteit op het vlak van productontwikkeling, dienstenontwikkeling en design wordt weergegeven in de design- en ontwerpladder. Die is gebaseerd op de principes van de Deense ‘Designladder’, die ook op Europees niveau wordt gehanteerd. Er zijn 4 niveaus: geen ontwerp, beperkt ontwerp, ontwerp als integraal proces en ontwerp als strategie.

Flanders Inshape streeft naar een significante verhoging van het aantal bedrijven dat design als strategie toepast en de gebruiker centraal stelt bij de ontwikkeling van producten of diensten. Om het niveau van de Vlaamse bedrijven op de designladder in kaart te brengen, organiseren we om de paar jaar een enquête. Eind 2012 konden we een nieuwe stand van zaken opmaken en vergelijken met de resultaten van eind 2008.

 

Wil je zelf weten waar je staat op de designladder? Contacteer ons dan voor een gesprek, en wij zeggen het je graag.