Ga naar de inhoud

Productontwikkeling is het vakgebied dat zich bezighoudt met de definitie en de ontwikkeling van nieuwe producten en steeds vaker ook diensten. Productontwikkelaars streven ernaar door middel van markt- en gebruikersinzichten en technologieën nieuwe of bijkomende economische waarde te bieden onder de vorm van producten.

Tijdens een interview van ongeveer 2 uur doorlopen onze adviseurs samen met jou verschillende thema’s, zoals:

  • Markt- en economische aspecten
  • Technische productaspecten
  • Menskundige aspecten
  • Plannen en verifiëren van productontwikkelingsproces
  • Samenwerking
  • Toolbox en methodes
  • Startfactoren

Er wordt gepolst hoe het er in uw onderneming aan toe gaat rond productontwikkeling en industrieel design.