Ga naar de inhoud

Wat is Human Centred Design?

Het verschil tussen een product en een succesvol product is niet alleen het technologische aspect of het prijskaartje van de marketingcampagne. Een product moet in de eerste plaats tegemoet komen aan een reële nood bij de gebruiker. Bovendien moet de door de gebruiker beleefde waarde van dit product ook in relatie staan met de kost om het product te maken. Een tweede bestaansreden is dus de markt.

De methodes van Human Centred Design ofwel mensgericht ontwerp zijn gebaseerd op het capteren van behoeftes door het gedrag van de gebruiker te analyseren. De eindgebruiker wordt gedurende het hele ontwerpproces betrokken.

  • Wat zijn gebruikers?
  • Hoe capteer je gebruikersnoden?
  • Hoe beoordelen ze jouw product?
  • In welke fysieke, sociale of culturele context vindt de interactie met het product plaats?

In de afgelopen jaren is er een veelheid aan tools en hulpmiddelen ontwikkeld om gebruikersdata te genereren, interpreteren en implementeren. Die variëren van benaderingen zoals observaties en focusgroepen over etnografische methodes en persona’s tot de technieken als contextual enquiry, cultural probes of participatory design. Flanders inShape voert dit onderwerp hoog in het vaandel en heeft erdus een punt van gemaakt dit vakgebied te ontsluiten voor de Vlaamse bedrijven.

Wat leer je in deze opleiding?

Deze opleiding (12 u verspreid over 4 dagdelen) laat je kennis maken met alle aspecten van Human Centred Design, gebruikmakend van het doe-boek Cecilia’s Keuze, ontwerpen met meerwaarde op basis van gebruikersinzichten. In het eerste gedeelte wordt gefocused op observatietechnieken en het verwerken van de bekomen inzichten. Het tweede deel legt de nadruk op empathische technieken, technieken die je als ontwerper helpen in de huid van je gebruiker te kruipen. Deze stoomcursus Human Centred Design heeft een hoog tempo, theoretische blokken worden afgewisseld met praktische oefeningen op basis van door de deelnemers aangebrachte cases. 

Voor wie?

Iedereen die op een hands-on manier Human Centred Design-technieken binnen zijn eigen context wenst te implementeren, of het vakgebied op operationele wijze wenst aan te leren.

Interactieve sessies – maximum 12 deelnemers (in-house of samengestelde groepen zijn mogelijk).
Deelnemers die de volledige opleiding volgen krijgen na afloop een attest van deelname.

 

 

Dit filmpje van Grameen Foundation toont wat Human Centred Design betekent.