Ga naar de inhoud

Wat is contextmapping en cocreëren van inzichten?

Wanneer een product wordt ontwikkeld, wordt te vaak vergeten waar dit product uiteindelijk terecht komt. Nochtans is kennis van de context van gebruik een zeer inspirerende en onontbeerlijke bron van kennis voordat je aan een ontwikkelingsproces begint. Deze workshop heeft als doel de gebruiksomgevingen en de gebruiker dusdanig te leren kennen dat je opportuniteiten begint te zien voor toekomstige ontwikkelingen.

Wat leer je in deze workshop?

Sensitizing probes, cocreatietechnieken zoals brainstormen, prototyping of schetsdenken met gebruikers behoren tot de tools in deze workshop.

Voor wie?

Interactieve workshops met maximum 12 deelnemers. Elke deelnemer krijgt een attest van deelname.