Ga naar de inhoud

Wat is stakeholderanalyse?

Een stakeholdersanalyse schetst de ruimere omgeving waarin jouw onderneming opereert. Concreet gaat het om alle belanghebbenden die invloed ondervinden van je onderneming, product of dienst, maar tegelijkertijd ook zelf jouw organisatie beïnvloeden. Gekende voorbeelden zijn aandeelhouders, werknemers, leveranciers, banken, klanten, overheid, milieuorganisaties, omwonenden, ... Een stakeholdersanalyse gaat na hoe de relatie is met je dienst of bedrijf en hoe groot het effect is op het bedrijf.

Wat zijn persona’s?

Persona’s stellen gekende data over stakeholders voor op een concrete, heldere en visuele manier. Een persona lijkt op een echte mens, met een naam, familienaam, met karaktertrekken, frustraties en verhalen. Dankzij persona’s wordt het gemakkelijk om tijdens het ontwerpproces de focus op de gebruiker te behouden. Op die manier worden de specifieke kenmerken voor het hele team zichtbaar en kan iedereen zich ook veel beter inleven in de leefwereld van de gebruiker.

Het uitgangspunt voor het opstellen van een goede persona is kennis over de gebruiker. Dit kan een eindgebruiker zijn, maar bijvoorbeeld ook een installateur of gelijk wie in aanraking komt met het product of de dienst. Voor een project worden meestal meerdere persona’s opgesteld, maar het is aan te raden dit aantal niet te overdrijven, anders vervaagt de focus. 

Wat leer je in deze workshop?

Het belangrijkste doel van de workshop is het besef aanleren dat jij je klant NIET bent, en dat je klant wel eens andere wensen en noden zou kunnen hebben dan je zelf dacht. Deze workshop leert je aan hoe je in de huid van je klant kruipt en hoe je binnen een bedrijf hierdoor consensus over het begrip klant kunt bekomen.

Voor wie?

Voor iedereen die geïnterresseerd is in zijn of haar klanten.

Interactieve workshops met maximum 12 deelnemers. Elke deelnemer krijgt een attest van deelname.