Ga naar de inhoud

Bestaan er subsidies voor jouw project?

"Kan ik subsidies krijgen?" Dit is één van de meest gestelde vragen aan het Agentschap Ondernemen. Elk jaar zet het Agentschap Ondernemen dan ook zo'n 150 miljoen euro aan subsidiemaatregelen in voor de versterking van het economisch weefsel en duurzame tewerkstelling.

Dit gebeurt o.m. via rechtstreekse steun aan ondernemingen, zoals met de subsidiemaatregel kmo-portefeuille waarbij steun wordt verleend aan kmo’s voor het inkopen van diensten die verstrekt worden door erkende dienstverleners. Deze subsidiemaatregel kende de laatste jaren een flinke uitbreiding en bestaat ondertussen uit zes pijlers (opleiding, advies, technologieverkenning, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies en coaching).

Daarnaast is het Agentschap Ondernemen ook een aanspreekpunt voor alle mogelijke steun- en financieringsmogelijkheden en gidsen zij je door het subsidieland, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere overheidsorganisaties zoals:
• Het IWT, agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, met zijn uitgebreid aanbod aan steunmogelijkheden om je innovatief project te ondersteunen (Kmo-programma: innovatiesteun voor kmo's , O&O-bedrijfsprojecten, Innovatiemandaten,…)
PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen, dat verschillende instrumenten ter beschikking stelt om jouw project te financieren (Waarborgregeling, Winwinlening, Optimeo,…)
FIT, Flanders Investment & Trade, met haar dienstverlening en subsidieaanbod (deelname aan een buitenlandse beurs, prospectie of zakenreis buiten de EER, aanmaak productdocumentatie,…)  indien je  internationaal gaat ondernemen.

Waar vind ik deze informatie?

De ervaring leert echter dat vele ondernemingen onvoldoende op de hoogte zijn van de verschillende subsidiemaatregelen en financieringsmogelijkheden. Tja, het is dan ook een kluwen om al deze informatie op te sporen bij de verschillende overheidsinstanties. Om je te helpen, bundelde Agentschap Ondernemen  deze subsidiemaatregelen, steunmaatregelen en fiscale voordelen in de Subsidiedatabank voor de ondernemer met handige filtermogelijkheden en een Rssfeed en maandelijkse nieuwsbrief.

In het najaar biedt Agentschap Ondernemen ook verschillende infosessies aan, waar de verschillende experten je zelf te woord staan:
•Financiële overheidssteun voor ondernemers in moeilijke tijden (22-09-2014 te Gent)
•Een praktische kijk op kmo-financiering: de belangrijkste overheids- en private financieringsinstrumenten toegelicht (7-10-2014 te Beernem en 20-11-2014 te Leuven)
•Overheidsfinanciering bij de start van uw zaak (23-10-2014 op de Beurs Ondernemen te Gent - programma binnenkort beschikbaar)

Heb je geen tijd en wil je graag jouw project persoonlijk toelichten? Neem dan contact op met het contactcenter via telefoon 0800 20 555 of mail info@agentschapondernemen.be. Zij zullen je doorverwijzen naar de juiste persoon binnen het Agentschap.