Ga naar de inhoud

Call 2014 - Voka Health Community zet in op nieuw zorgondernemerschap

Call 2014 - Voka Health Community zet in op nieuw zorgondernemerschap
Oproep naar innovatieve ideeën in de zorg

Het open innovatieplatform Voka Health Community is continu op zoek naar geniale ideeën die een werkelijke impact kunnen hebben op de vele zorggebruikers in België. Ook dit jaar krijg je de kans om jouw idee over innovaties in de zorg te realiseren binnen de business teams.

In de business teams van de Health Community bouwen we uw business case uit, brengen geëngageerde partners samen en helpen jouw gezondheidsinnovaties waar te maken.

Wegens de nauwe betrokkenheid van Voka Health Community bij de verschillende proeftuinen, is er dit jaar extra aandacht voor het thema ouderenzorg. Deze proeftuinen stimuleren innovatie in de ouderenzorg om op termijn het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de vergrijzing van de Vlaamse bevolking.

Heb je een concreet idee over innovaties in de (ouderen)zorg, dan is deze call zeker iets voor jou!

Wat verwachten we van jullie?

• Een voldoende concreet idee via de volledig ingevulde ideefiche;
• Het idee vergt samenwerking tussen verschillende partijen/heeft verschillende partners nodig. Een idee waarbij enkel de eigen organisatie nodig is, wordt niet weerhouden;
• Het idee past binnen de 4 thema’s van de Health Community: wonen & zorg, preventie, logistiek en Mhealth;
• OF: het idee kan toepassing vinden in de proeftuinen ouderenzorg.

Wat mogen jullie van ons verwachten?

• Vertrouwelijke behandeling van de ingestuurde ideeën + ze worden niet extern gecommuniceerd zonder de goedkeuring van de indieners;
• Eerste grondige analyse van het idee door een select team van experten;
• Overleg met de indieners inzake het eventuele verdere traject van het idee na selectie;
• Voor elke indiener: communicatie over de verdere stappen en keuzes van de Health Community in de loop van maart.

Health Community steunt jouw zorgondernemerschap! Grijp deze kans om samen met andere partners je idee te realiseren binnen ons netwerk. Vul hier de ideefiche in! Deze call staat open tot en met 28 februari! Aarzel niet om deze oproep te delen met jouw netwerk.

Heb je nog vragen of bedenkingen, dan kun je contact opnemen met Ria Binst voor meer informatie.

website Voka Health Community