Ga naar de inhoud

De Design Thinking dag

25 februari. 9u. Budafabriek, Kortrijk

Meer dan 20 leergierige en creatieve deelnemers uit diverse landen verzamelden zich om de Design Thinking Training te volgen.
Omdat Design Thinking (DT) het best wordt uitgelegd op basis van voorbeelden, zijn wij op voorhand op zoek gegaan naar een challenge die wij tijdens de training wilden aangaan met de deelnemers. Gelukkig vonden  wij een uitdaging, van en voor de stad Kortrijk. De vraag die wij meekregen was: hoe maak je het centrum (voetgangerszone) van de stad toegankelijker en hoe werk je visuele hinder weg?

De facilitatoren van Wonderfull - Design Thinking and Creatieve Intelligence Lab - hebben ons vakkundig door het proces begeleid.

1. We zijn gestart met een probleemdefinitie. Hoe breng je een probleem eigenlijk duidelijk in kaart? Dit is de focus fase van het DT-proces.
2. Daarna volgde een fieldresearch. De deelnemers namen interviews af van betrokken handelaars, passanten, inwoners, toeristen en beleidsmedewerkers. Wij waren bijzonder verheugd dat al deze mensen tijd en moeite hebben genomen om hun visie over het stadscentrum met ons te delen.
3. Terug in de Budafabriek zijn de deelnemers gestart om in groepen die verzamelde info te clusteren, ideeën en concepten te genereren en deze ook te prototypen. Gewapend met papier, lijm, potloden, rietjes, bekertjes en uiteraard Legoblokjes, hebben de groepen hun ideeën vorm gegeven. De prototyping fase in DT.
4. Alleen prototyping was echter niet voldoende. Elke groep (er waren er 3) moet hun verhaal ook vertellen door het te spelen. Echte storytelling met script, acteurs, decor en alle andere nodige ingrediënten.
5. De evaluatie van deze story’s en achterliggende prototypes gebeurde eerst door de andere deelnemers en na een paar iteraties ook door het stadbestuur, dat een korte voorstelling van deze concepten kreeg als als afsluiting van de opleiding.

Training_Design_Thinking_2014  Training_Design_Thinking_2014_2 Design_Thinking_Training_2014_6
Training_Design_Thinking_2014_3  Training_Design_Thinking_2014_4 Training_Design_Thinking_2014_5

Impressies en conclusies

- DT is een zeer interessante manier om een uitdaging, een probleem op een creatieve en toch gestructureerde manier op te lossen.
- Mensen met diverse achtergronden samenbrengen om dan samen een probleem op te lossen is gewoon een super sterk concept. Het werkt. Iedereen leert bij en draagt bij tot het wegwerken van het probleem.
- Voor de prototyping gingen de facilitatoren van Wonderfull verder dan een mock-up of een tekening. Ze hebben de deelnemers opdracht gegeven om een verhaal te vertellen. Design thinking vereist storytelling, maar het wordt te weinig toegepast. Storytelling wordt door veel specialisten nog steeds niet als een inzicht-tool geaccepteerd en door leken als spielerei gepercipieerd. Je kon het ook tijdens deze opleiding zien. Heel wat deelnemers hadden toch moeite om echt het verhaal te vertellen en te spelen, ook de beroepscreatieven.
- De resultaten van de training - Improving the city center experience – zullen op termijn uitmonden in concrete realisaties.

Volgende stappen

Met onze lokale partners een aangepaste opleiding zoeken, inspiratiesessies organiseren, rekening houdend met de lessons learned van de DT training met Wonderfull. Wij houden u op de hoogte.

Meer foto's