Ga naar de inhoud

Flanders Inshape zoekt ambitieuze bedrijven en dienstverleners


Voor de gebruikersgroepen in diverse nieuwe onderzoeksprojecten is Flanders Inshape op zoek naar ambitieuze bedrijven en dienstverleners

Flanders Inshape wil de manier waarop kmo’s in Vlaanderen nieuwe of bestaande diensten en producten ontwikkelen, professionaliseren. Hiertoe voeren we voortdurend toegepaste onderzoeksprojecten uit.

In het kader van een nieuwe call voor onderzoeksprojecten bij het IWT (deadline 4 september 2013), zijn we op zoek naar ondernemers met groei-ambities, ontwerpers, productontwikkelaars, designers, ingenieurs… die 3 à 4 keer per jaar een klankbord willen zijn voor projectindieners (hogescholen, universiteiten, sectorfederaties, …) en Flanders Inshape gedurende één van onderstaande onderzoeksprojecten:

  • Simultane ontwikkeling van product en bedrijfsmodel: hoe kan een kmo tijdens het ontwikkelen van een product, ook meteen nadenken over het bijhorende bedrijfsmodel (distributiekanalen, kost, verdienmodellen)
  • I-TEX: hoe kunnen B2B bedrijven nieuwe producten ontwikkelen die ze via e-commerce rechtstreeks kunnen verkopen aan eindklanten – B2B to E-B2C.
  • iPOPS: scouten en breed verspreiden van de best cases,  productontwikkelingsmethodieken -en instrumenten die worden gebruikt door de “best of class”- bedrijven binnen en het buitenland.
  • Inno-Quality: ontwikkeling van een methodiek om kmo’s te helpen bij de inschatting van de kwaliteit van hun innovatie-idee op basis van historische cases (mislukte innovaties).
  • SM4UI (social media for user innovators): hoe kunnen we via sociale media user innovators zoeken, opsporen en van daaruit nieuwe producten ontwikkelen?
  • Productontwikkeling voor kleine series: methode en tools ontwikkelen zodanig dat kmo’s producten kunnen ontwikkelen die in kleine series kunnen worden geproduceerd en verkocht; o.a. op basis van een beter inzicht en kennis van de low-volume productietechnieken.
  • 3D Statistisch-Antropometrisch ontwerpen van lichaamsnabije producten: beschermkledij, helmen, brillen, hoofdtelefoons,…voor optimaal gebruik, comfort, functionaliteit en veiligheid.

Deelname aan de gebruikersgroep geeft toegang tot de allernieuwste kennis en inzichten op het vlak van product -en dienstenontwikkeling én je maakt deel uit van een ruim, professioneel netwerk van innovatieve bedrijven en dienstverleners. 

Interesse? Neem vrijblijvend, voor 1 september 2013, contact op met  Brian Legein, Brian@flandersinshape.be, gsm 0498 12 22 78.