Ga naar de inhoud

Hoera, we stijgen op de designladder!

Hoera, we stijgen op de designladder!

 

De gediversifieerde aanpak van Flanders InShape houdt rekening met de maturiteit, het kennisniveau en de adoptiecapaciteit van bedrijven. De maturiteit op het vlak van productontwikkeling, dienstenontwikkeling en design wordt weergegeven in de design- en ontwerpladder. Die is gebaseerd op de principes van de Deense ‘Designladder’, die ook op Europees niveau wordt gehanteerd. Er zijn 4 niveaus: geen ontwerp, beperkt ontwerp, ontwerp als integraal proces en ontwerp als strategie.

Flanders InShape streeft naar een significante verhoging van het aantal bedrijven dat design als strategie toepast en de gebruiker centraal stelt bij de ontwikkeling van producten of diensten.
Om het niveau van de Vlaamse bedrijven op de designladder in kaart te brengen, organiseren we om de paar jaar een enquête. 

De enquêteresultaten van 2012 tonen een duidelijke verschuiving tegenover 2008. Het aantal bedrijven dat ontwerp als integraal proces en als strategie inzet, is significant gestegen. Een zeer positieve evolutie!