Ga naar de inhoud

I-Tex, onderzoek naar productontwikkeling voor e-commerce

I-Tex onderzoeksproject
Op 3 maart werd het I-Tex onderzoeksproject voorgesteld tijdens een zeer gesmaakt event bij Centexbel VKC in Kortrijk. I-Tex is een onderzoeksproject naar productontwikkeling voor e-commerce, in de context van de textielverwerkende nijverheid.

Een aantal zeer interessante lezingen van onder andere Wijs Digital Agency, Google en de afdeling Marketing van Artevelde Hogeschool tekenden duidelijk de krijtlijnen waarbinnen e-commerce zich ontwikkelt, nu en in de toekomst.
Nadien werd ook het plan van aanpak voor het I-Tex onderzoeksproject voorgesteld. De animo rond het thema en de vele vragen nadien tonen aan dat dit onderwerp meer dan ooit ook brandend actueel is.

Belangrijkste take-aways uit de presentaties
Mocht dit nog nodig zijn, is met vrijwel alle presentaties nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden hoe ver België achterop hinkt in het e-commerce verhaal. Daarom nog niet zozeer het feit dat de Belgische consument weinig online koopt of online gaat zoeken naar informatie over een nieuw aan te kopen product, maar vooral het feit dat mensen hiervoor in meer dan de helft van de gevallen hun heil dienen te zoeken bij buitenlandse aanbieders.

Maar er is bijgevolg ook goed nieuws. Er is met andere woorden ook een grote opportuniteit voor wie op vandaag in e-commerce stapt. Het is, zoals de spreker van Google in zijn presentatie liet verstaan, nog vroeg in de morgen op e-commerce gebied in België. Met dus nog voldoende kans om tot de vroege vogels te behoren. Zeker voor bedrijven die eigen producten maken en kunnen vermarkten, is er nog veel potentieel tot het bieden van meerwaarde voor hun klanten.

Een heel aantal trends zullen de wereld van e-commerce en online marketing in de komende jaren beïnvloeden. Zoals de verschuiving naar een content-rijke ervaring voor de klant waar interactief beeld en video steeds meer terrein winnen op eerder statische inhoud. Vooral als maakbedrijf kun je daarbij jouw verhaal, advies en expertise uitspelen bij het aantrekken van klanten.

Mobiel internet brengt serieuze veranderingen teweeg in de manier waarop mensen producten en diensten ontdekken. Een niet mobile-vriendelijke website zorgt bijvoorbeeld voor een spontane uitstroom van zeer veel potentiële klanten. Ook vervaagt hierdoor steeds meer de grens tussen de online en offline ervaring, wat op zijn beurt terug veel perspectieven biedt tot het ontwikkelen van een onderscheidende dienstverlening.

Een andere teneur is de nood aan een geïntegreerde aanpak. Waar het in de begindagen van internetverkoop dikwijls voldoende was 'aanwezig' te zijn om mee te tellen, is het nu zaak je onderneming ook hier duidelijk te profileren en in te zetten op goede dienstverlening naar je klant.
Een goed klimaat tot succes is dit waarbinnen het e-commerce luik wordt omhelst door de gehele onderneming en is opgenomen als fundamenteel onderdeel in het strategisch plan.
Té dikwijls wordt online nog stiefmoederlijk behandeld als een soort van add-on op de huidige corebusiness.
Van de kant van de online dienstverleners klinkt dezelfde vraag. Zij werken uiteraard liever én duidelijk meer performant samen samen met bedrijven die de nodige verandering willen doorvoeren om dit nieuwe verkoopkanaal alle kansen op slagen te geven.

Focus I-Tex
Hierin detecteerde I-Tex dan ook de grootste opportuniteit om bij te dragen tot innovatieve producten en diensten voor e-commerce: net deze de strategische oefening met online als nieuwe factor in de vergelijking. Het onderzoek focust op wat nu de specifieke mogelijkheden en beperkingen van dit kanaal zijn en hoe deze kunnen worden aangewend bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
De projectpartners begeleiden een aantal bedrijven in deze transitie. De inzichten en resultaten uit dit case-gebaseerd onderzoek zullen in een handleiding gebundeld worden.

Steven Van Luchene
 

I-TEX is een gezamenlijk project van Centexbel, Arteveldehogeschool en Flanders Inshape in het kader van de geoormerkte IWT-middelen van Flanders Inshape.

Heb je nog vragen over I-Tex of wil je nog graag deelnemen in de gebruikersgroep van dit project, contacteer Steven Van Luchene (0472 56 81 71)