Ga naar de inhoud

InnoGuide: de gids naar innovatiemanagement

InnoGuide: de gids naar innovatiemanagement

In het onderzoeksproject InnoQuality is de InnoGuide ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen en de innovatiestroom te optimaliseren. Het project focuste vooral op interieurtextielbedrijven maar eigenlijk kunnen alle bedrijven die willen innoveren baat hebben bij de InnoGuide.

Interieurtextielbedrijven in Vlaanderen hebben het moeilijk om te overleven in een heel erg competitieve markt. Deze bedrijven moeten sneller en beter innoveren.
Het ontbreekt hen niet aan ideeën. Het probleem is echter dat ze moeite hebben om te bepalen welke ideeën ze verder uitwerken in een product. De beslissing gebeurt nagenoeg altijd intuïtief. Bijgevolg wordt heel vaak in de verkeerde projecten geïnvesteerd. In InnoQuality streven we naar een professionalisering van deze beslissing, en wel zo vroeg mogelijk in het productontwikkelingsproces.

InnoGuide: de gids naar innovatiemanagement
Gedurende 2 jaar ontwikkelde Centexbel samen met TFI en DITF-MR in Duitsland de InnoGuide. Deze interactieve software is nu gratis beschikbaar en vrij uit te proberen.
De InnoGuide biedt de mogelijkheid om voor jouw innovatie de meest aangewezen stappen te voorspellen op basis van een database van historisch succesvolle of minder succesvolle innovaties. Op maandag 18 april werd de InnoGuide voorgesteld te Centexbel.

Zelf gebruiken?
Om de InnoGuide bij uw bedrijf zelf te installeren, gaat u als volgt te werk:
U vraagt DITF om een gratis download-link via mail (in het Engels of Duits) naar heiko.matheis@ditf-mr-denkendorf.de

volgende stappen:
• Setup Virtual Server Infrastructure (Oracle VM VirtualBox, VM-Ware Player)
• Import “Innoguide_vDiscover_2.0.XXXX-XX.ova”
• Adapt network-connection to internal specifications
• Start Virtual Machine

De InnoGuide werd ontwikkeld in het CORNET project InnoQuality, met de steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren. Flanders Inshape heeft InnoQuality gegidst.

Meer info: Centexbel - contactpersoon: Sander De Vrieze