Ga naar de inhoud

Materialenscan helpt bedrijven besparen op materialengebruik

Materialenscan helpt bedrijven besparen op materialengebruik

Grondstoffen worden schaarser en duurder. Gemiddeld gaat zo’n 42 procent van de kosten van kmo’s op aan materialen. Dat is meer dan de personeelskosten (20 procent) en vele malen hoger dan de energiekosten (2,4 procent). Met de materialenscan willen de OVAM en het Agentschap Ondernemen Vlaamse kmo's stimuleren om duurzaam om te gaan met hun materialen en grondstoffen en zo hun economische draagkracht te vergroten. De scan wordt gratis aangeboden.

Op basis van een grondige screening wordt het materialenverbruik en de kosten die ermee gepaard gaan, in kaart gebracht. Eenvoudige simulaties tonen hoe u de milieu-impact én de productiekosten kan verlagen.

Begeleiding door geselecteerde adviseurs
De materialenscan wordt uitgevoerd door geselecteerde adviseurs. Op basis van de inventarisatie van het materiaalverbruik, bekijken ze welke optimalisaties mogelijk zijn op vlak van grondstofefficiëntie, inzet van gerecycleerde materialen en valorisatie van reststromen en welke kostenbesparingen dit oplevert.

Meer weten? www.materialenscan.be
 

OVAM       AO