Ga naar de inhoud

Naar een geïntegreerd kenniscentrum voor integrale innovatie in de hout- en meubelindustrie

Naar een geïntegreerd kenniscentrum voor integrale innovatie in de hout- en meubelindustrie

Op 21 mei jongstleden heeft de Algemene Raad van het Technisch Centrum der Houtnijverheid (TCHN) een aantal belangrijke beslissingen genomen voor de toekomst van het centrum. Chris De Roock - op dit moment directeur economie & innovatie bij Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie – werd benoemd tot algemeen directeur van het TCHN in opvolging van Alain Grosfils, die eind dit jaar met pensioen gaat.
De nieuwe algemeen directeur kreeg meteen ook de ambitieuze opdracht mee om het TCHN verder uit te bouwen tot een geïntegreerd kenniscentrum voor integrale innovatie in de hout- en meubelindustrie. Als eerste logische stap in de uitvoering van deze opdracht zal de huidige innovatiewerking van Optimo VZW worden geïntegreerd in het TCHN.

TCHN & Optimo
Het TCHN werd opgericht in 1947 en is het collectief centrum voor de hout- en meubelindustrie. De belangrijkste activiteiten van het centrum zijn dienstverlening aan de industrie (technologisch advies, veiligheidsadvies,…), productcertificatie en individueel of collectief onderzoek ten bate van de hout- en meubelbedrijven.
Optimo werd opgericht in 1996 en is vooral actief op het vlak van niet-technologische innovatie met thema’s als productontwikkeling en industrieel design, procesinnovatie, nieuwe materialen (materiO Belgium), eco-innovatie, business model innovatie,… Ook hier zijn de activiteiten zowel van collectieve als individuele aard en omvatten zowel seminaries, workshops,… als innovatieadviezen aan bedrijven.

Geëvolueerde noden en uitdagingen vergen een integrale en toekomstgerichte aanpak
Anno 2014 stellen we echter vast dat de kennisnoden van de bedrijven sterk geëvolueerd zijn en dat hun vragen en uitdagingen veel complexer geworden zijn. De bedrijven hebben nood aan een integrale aanpak van innovatie, waarbij innovatie van product, proces, dienst en business model samen worden aangepakt in plaats van afzonderlijk. Ook het beleidskader is geëvolueerd, waarbij het onderscheid tussen technologische en niet-technologische innovatie steeds minder relevant wordt. De voorbije maanden werd dit thema intensief besproken binnen de bestuursorganen van het TCHN en Optimo en met bedrijven uit de sector. Daaruit is de consensus gegroeid dat er heel wat synergiemogelijkheden zijn tussen de werking van het TCHN en Optimo. Door de technische competenties van het TCHN te bundelen met de innovatieve kracht van Optimo wordt een sterker geheel opgebouwd, dat een meer volledige waaier van diensten en activiteiten zal kunnen aanbieden aan de sector en beter zal kunnen inspelen op de uitdagingen waar de bedrijven voor staan. Het centrum moet op die manier een belangrijke en toekomstgerichte rol vervullen ten dienste van een innovatieve en duurzame hout- en meubelindustrie.

Nieuw mission statement en nieuwe start op 1 januari 2015
De beslissingen van de Algemene Raad treden in werking op 1 januari 2015. Intussen wordt werk gemaakt van de integratie van de innovatiewerking van Optimo VZW in het TCHN. Uiteraard worden de huidige sterktes en technische competenties van het TCHN behouden en verder ontwikkeld in functie van de dienstverlening aan de industrie, het certificeren van producten en bedrijven en het individueel en collectief onderzoek.
Voor 1 januari 2015 zal het centrum een vernieuwd mission statement bekendmaken, dat de grote lijnen zal uitstippelen waarlangs het vernieuwde centrum met de nieuwe directie en een competente en enthousiaste ploeg van ca. 25 medewerkers zich in de komende jaren zal inzetten voor de toekomst van onze hout- en meubelindustrie.