Ga naar de inhoud

Onderzoek 'Adapt to adopt': deelnemende bedrijven gezocht

Oproep voor deelname aan een boeiend onderzoeksproject

Wil je onderzoeken hoe jij jouw ONTWERPAANPAK maximaal afstemt op je BEDRIJFSCONTEXT, neem dan deel aan het Flanders Inshape onderzoek 'Adapt to adopt'. 
Wij zoeken enthousiaste KMO’s, dienstverleners,… die met de nodige zin voor realiteit aan de slag willen gaan om een pragmatisch antwoord te vinden op de vraag: 'Hoe kan het beter?'.

Wil je deelnemen?
Contacteer Remco Lenstra (0498 91 94 97) of Brian Legein (0498 12 22 78)


Behaal een maximaal rendement op je ontwerpinspanningen

'Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.' (Willem Elsschot)

Iedereen maakt het mee: de context waarin je werkt heeft invloed op de kwaliteit van je resultaat. Hoe haal je het onderste uit de kan van elke gegeven context als het gaat om ontwerpen?

'Adapt to adopt' is een project waarin Flanders Inshape op zoek gaat naar hoe de slaagkans van je product- en of diensteninnovatie kan worden gemaximaliseerd in functie van de dominante cultuur en –structuur van de onderneming waar geïnnoveerd wordt.
Een bedrijfscultuur veranderen is een werk van lange adem en is vaak niet het primaire doel van je ontwerpproject. Toch wil ieder bedrijf altijd en overal  het maximale rendement op zijn ontwerpinspanningen.

Je gaat met je product- en dienstontwikkeling steeds voor goud, maar af en toe mis je net het podium en dan zeg of hoor je: "Er zat meer in… maar..."

  •      De enthousiaste bedrijfsleider die zegt: "Ik krijg mijn organisatie niet mee in mijn plannen”.
  •      De  R&D-manager die zich op een inspiratievenement laat ontvallen: “Ik wou dat ik dit kon binnen onze organisatie, maar”…
  •      De dienstverlener die na een afgeketst prospectiegesprek zijn verzuchtingen uit: “Het bedrijf was er niet klaar voor”.
  •      De intermediair die zojuist zijn tanden stuk beet op een sensibiliseringsgesprek… “Het bedrijf spreekt een andere taal”.


Onderzoeksproject 'Adapt to adopt'

'Adapt to adopt' wenst een hulpmiddel te ontwikkelen dat je als dienstverlener, bedrijfsleider, R&D manager, , intermediair,… kortom als motor van innovatie binnen een specifieke bedrijfscontext, de mogelijkheden geeft om je aanpak en je strategie af te stemmen op de context waarin je werkt.

Dit doen we door het combineren van twee kennisdomeinen: de state-of the art van de ontwerpdiscipline (diensten, producten, designmanagement,…) en het 'organisational culture assessment instrument' .

'Adapt to adopt' zorgt ervoor dat de ontwerpaanpak en de strategie aangepast worden in functie van de  organisatiecultuur voor maximaal rendement op de ontwerpinspanningen.
 

model Robert en Cameron

Met behulp van 'Adapt to adopt' zul je kunnen zeggen: "Er zat meer in… en we hebben het eruit gehaald." Om nog maar te zwijgen over die praktische bezwaren…

Wil je deelnemen?
Contacteer Remco Lenstra (0498 91 94 97) of Brian Legein (0498 12 22 78)