Ga naar de inhoud

OpenCareLab zoekt gedreven ontwerpers

OpenCareLab zoekt gedreven ontwerpers

Nadat de designteamleaders zijn gekozen voor het project OpenCareLab, is het de hoogste tijd om de designteams samen te stellen. We zijn nu op zoek naar gedreven ontwerpers, zorgverstrekkers, app-ontwikkelaars etc. om actief mee te werken in de 3 carecamps.

OpenCareLab tracht een beeld te scheppen van hoe de brede zorgsector er in de toekomst (2020-2040) anders uit zou kunnen zien. Verschillende scenario’s worden afgetoetst met een ruime groep van experts en ontwerpers uit verschillende disciplines.
Uiteindelijk werken we in de carecamps meerdere prototypes uit van producten, diensten, omgevingen, etc. voor oplossingen voor een betaalbare, bereikbare en toegankelijke zorg in 2040.

Geïnteresseerd om deel te nemen aan de 3 carecamps? Lees aandachtig de kandidatuurstelling (PDF) en stuur je CV voor 17 april om 17u. naar marie@flandersinshape.be

 

Meer info over het cross-over project OpenCareLab