Ga naar de inhoud

Service design aanpak voor lokale armoedebestrijding

Service design aanpak voor lokale armoedebestrijding

Samen met het Netwerk tegen Armoede en Flanders Inshape startte SPK het project lokale armoedebestrijding. 

De maatschappelijke uitdaging die we aanpakken is de stijgende armoede in Vlaanderen en de cruciale regierol die de lokale besturen hierbij dienen op te nemen. Het project kadert in de ESF oproep ‘Innovatie door exploratie’.

We willen met dit project een innovatieve dienstverlening ontwikkelen om de lokale besturen – gemeenten en OCMW’s – in hun nieuwe opdracht te ondersteunen en te versterken in het effectief voeren van een geïntegreerd armoedebeleid.

Daarvoor gaan we aan de slag met innovatieve methodieken vanuit de Service Design Doing aanpak. Tijdens de onderzoeksfase verwerven we een aantal inzichten die de basis vormen voor het ontwikkelen van ideeën en het uitwerken van concepten.

In mei stellen we het resultaat voor aan ESF. Bij een positieve conceptvalidering krijgen we de mogelijkheid het voorgestelde concept in de praktijk te gaan uitwerken.