Ga naar de inhoud

Succesratio 100%

Succesratio 100%

Twee nieuwe onderzoeksprojecten van Flanders Inshape, “Adoptie van cocreatieprocessen” en "User Centered Value & Business Design voor technologiegedreven groeibedrijven", ingediend binnen de VIS-oproep van het IWT zijn goedgekeurd.

Hiermee zet Flanders Inshape een uitzonderlijk succesvolle reeks verder. Al 5 oproepen lang zijn alle onderzoeksprojecten die Flanders Inshape heeft ingediend bij het IWT goedgekeurd, in totaal 16 onderzoeksprojecten van de 16 ingediende projecten sinds 2013! Wij zijn bijzonder blij om samen met onze partners een dergelijke uitstekende prestatie van 100% succesratio te kunnen leveren.
 

1. Adoptie van cocreatieprocessen
Het project "Adoptie van cocreatieprocessen" beoogt een concrete roadmap te ontwikkelen waarin de drivers en barrières van cocreatieprocessen in kaart worden gebracht en concrete werkbare oplossingen en opportuniteiten worden uitgewerkt.
Hiertoe worden in eerste instantie de organisatorische en persoonlijke drivers en weerstanden voor het adopteren van cocreatie in kaart gebracht, en dit voor cocreaties in verschillende fasen van een innovatieproces (van ideegeneratie tot het vermarkten). Het cocreatieproces wordt transparanter gemaakt en voor de knelpunten worden concrete oplossingen aangereikt. Bovendien beoogt het project de output van cocreatie in termen van meerwaarde voor de bedrijven ook in parameters te vatten, zodat investeren in cocreatie  meetbaar wordt.

Het project zal uitgevoerd worden door Universiteit Antwerpen en  Flanders Inshape.


2. User Centered Value & Business Design voor technologiegedreven groeibedrijven
Het project “User Centered Value & Business Design voor technologiegedreven groeibedrijven" heeft als doel om te onderzoeken hoe de middelgrote en kleine technologiegedreven bedrijven value-based producten en diensten ontwikkelen en leren een pragmatische, dwingende én herhaalbare standaardmethode toe te passen in de eigen bedrijfscontext. In het onderzoek zal nadruk gelegd worden op "business value” - de toegevoegde waarde voor de klant omzetten in toegevoegde waarde voor het bedrijf.

Het project zal uitgevoerd worden door Flanders Inshape, Centexbel, Sirris en Vlerick Business School.

Als je interesse hebt om in de gebruikersgroep deel te nemen of om een onderzoekscase te leveren, neem gerust contact met Brian Legein of Maka De Lameillieure.

Een overzicht van de lopende en afgeronde onderzoeksprojecten vind je hier.