Ga naar de inhoud

ThatsIP, leer meer over Intellectueel Eigendom

ThatsIP, leer meer over Intellectueel Eigendom

Intellectueel Eigendom (IE)
Octrooien, merken, modellen, auteursrecht vallen allemaal onder intellectuele eigendom (IE). Voor velen lijkt deze materie ingewikkeld en duur. Wat IE juist is, welke rechten het creëert en wat IE voor een ondernemer kan betekenen, kun je terugvinden in ThatsIP, de IE e-learning tool van BBIE en VLAIO.

Als ondernemer word je dagelijks geconfronteerd met IE. Wie heeft er al niet eens een foto van het internet geplukt om in een presentatie te gebruiken? Mag dit wel? En hoe zit het met jouw eigen creaties? Hoe kun je die beschermen?

ThatsIP
Er is nu de praktische e-learning tool, ThatsIP. ThatsIP is weliswaar voor het hoger onderwijs in Vlaanderen gemaakt, maar is perfect bruikbaar voor ondernemers.
Zowel voor ondernemers als voor studenten is IE een hot item.

De theoretische uitleg over de diverse IE-rechten wordt beknopt en helder weergegeven met links naar officiële instanties. Door de praktische voorbeelden is de tool ook geschikt voor ondernemers om snel meer kennis op te doen over IE.

Studenten schrijven scripties, ontwerpen producten en doen steeds vaker mee aan ondernemingswedstrijden. IE is maar een klein onderdeel in hun lessenpakket of het wordt helemaal niet belicht. ThatsIP biedt hier een oplossing. Via een quiz en verschillende praktijkvoorbeelden brengt de tool de IE-materie op een speelse en heldere manier tot leven.

De tool is gratis en voor iedereen toegankelijk via www.thatsip.be.

Ter kennismaking kun je dit filmpje bekijken of direct de module in duiken.