Ga naar de inhoud

Tip: Innovating for people. Handbook of Human centred design Methods

Tip: Innovating for people. Handbook of Human centred design Methods

Ik heb altijd een oneindig respect gehad voor mensen die moeilijke materie toegankelijk kunnen maken. Als je terugkijkt naar je ongetwijfeld briljante academische verleden, zal ook jij waarschijnlijk wel ergens een leerkracht of docent gehad hebben die je is bijgebleven omdat hij of zij in staat was om met sprekende voorbeelden en normaal taalgebruik de essentie van op zich vrij complexe materie weer te geven.

Bij Flanders Inshape is dit een van onze kerntaken: kennis toegankelijk maken voor bedrijven. We investeren veel tijd en moeite in het verzamelen, vertalen en verspreiden van kennis, en – onder andere dank zij onze publicaties en boeken - hebben we gelukkig ook af en toe het gevoel dat dit lukt. Ook ik streef ernaar een van deze mensen te zijn.

Een van de mensen van wie ik veel heb geleerd in mijn beginfase bij Flanders Inshape was Justin Knecht. Justin was op dat ogenblik programmaverantwoordelijke bij het Centre for design innovation Ireland, en later ook nauw betrokken bij de design council in Groot Brittannië. Justin is een van de mensen met wie ik heb overlegd in de periode dat we aan ons boek Cecilia’s Keuze werkten. Mensen die reeds in een van mijn workshops hebben gezeten en daar yoghurt hebben moeten eten...  weten bij deze waar ik delen van de mosterd haalde. Op het ogenblik werkt Justin weer in de Verenigde Staten, maar ik ben hem blijven volgen via LinkedIn. Toen ik las dat zijn huidige organisatie Luma Institute een boek had uitgebracht over Human centred designtechnieken besloot ik het te kopen, voor een stukje ook om Cecilia’s keuze te benchmarken.

Innovating for people is eerder een boekje dan een boek, online zag het er eerlijk gezegd wat lijviger uit. Het is ook niet echt goedkoop: voordat je het goed en wel in België op je bureau hebt liggen dien je redelijk wat bijkomende kosten te betalen bovenop de aankoopprijs van $34.95. Het is een duidelijk vormgegeven, overzichtelijk basiswerkje voor wie Human centred designtechnieken wenst uit te proberen in de praktijk. Moeilijke materie gemakkelijk gemaakt: het is gelukt. In een zeer gebruiksvriendelijke uitgave slaagt Luma Institute erin om 36 tools voor te stellen, opgedeeld in drie hoofdrubrieken: “LOOKING, UNDERSTANDING, en MAKING”. Elke rubriek bevat 3 clusters van 4 tools en elke tool wordt voorgesteld in een totaaltrajectje van voorgaande en volgende tools, zodat je ook een beetje zicht krijgt op de processen waarin  je de tools kunt  toepassen en welke resultaten je mag verwachten.

Een groot risico wanneer je beknopt wenst te zijn, is dat je net niet genoeg informatie meegeeft, en de gebruiker er dus net niet mee aan de slag geraakt. Dit is een euvel van veel van de toolverzamelingen (al dan niet online) die je kunt vinden: ze zijn uitgebracht met als doel business te genereren voor de uitgever van de publicatie eerder dan kennis over te brengen. Ze maken je dus hongerig, maar voeden je niet voldoende.
Innovating for people is verrassend genoeg voldoende compleet om aan de slag te gaan. Ze zijn er bij Luma Institute in geslaagd om met twee pagina’s per tool toch voldoende informatie mee te geven om mee verder te kunnen, vooral omdat er zeer bewust geen te complexe tools werden opgenomen.
Een tweede voordeel is dat het toolbook een heel aantal tool(tje)s bevat die ik zelf nog niet had gebruikt, waardoor het ook voor mij een nuttig boek was om de horizon weer net iets ruimer te krijgen. De voorbeelden die bij elke tool worden aangeboden zijn echter te kort om meer te zijn dan “verluchting” van de tools.

“Innovating for People, Handbook of Human-Centered Design Methods is een boekje dat er in slaagt om moeilijke materie breed toegankelijk te maken, dat je niet op je honger laat zitten en je zin geeft aan de slag te gaan. Als de prijs een obstakel is: recent is het toolboekje ook een digitale interactieve tool geworden, waar ik minstens even enthousiast over ben. Ik zal het binnenkort testen door het voor te leggen aan de studenten van Howest, wie weet krijg je mijn testverslagje hiervan ooit nog wel te lezen in een volgende bijdrage.

Remco Lenstra
 

Voor de digital natives onder ons: via Harvard Business Review werd deze maand een gratis online tool voorgesteld dat de inhoud van het boek op interactieve wijze ter beschikking stelt: probeer het maar eens uit via deze link


“Innovating for People, Handbook of Human-Centered Design Methods”
2012 LUMA Institute
ISBN 978-0-9857509-0-9