Ga naar de inhoud

User data voor de zorgsector ontsluiten

Onderzoek naar het ontsluiten van data voor toepassing in nieuwe ontwikkelingen voor de zorgsector: welke data zijn interessant en hoe kun je ze efficiënt inzetten?

Het wordt steeds belangrijker om in de zorg producten en diensten te ontwikkelen die inspelen op de specifieke noden en behoeften van gebruikers, zoals patiënten, verpleegkundigen, familie… Het kost ontwerpers, ontwikkelaars, ziekenhuizen, bedrijven echter heel wat tijd en middelen om data te verzamelen, hierin een inzicht te verwerven en om deze data effectief in te zetten in het innovatietraject.

KU Leuven voert al een 8-tal jaren onderzoek naar de (ruimtelijke) ervaring van mensen met diverse mogelijkheden en beperkingen, zoals (thuiswonende) ouderen met en zonder dementie, mensen met autisme, mensen met een visuele beperking, patiënten liggend in een ziekenhuisbed… Dit onderzoek leverde heel wat data op.

Indien er voldoende interesse is, wil KU Leuven in het kader van een Tetra-project samen met enkele geïnteresseerde organisaties onderzoeken welke data interessant zouden kunnen zijn voor bedrijven en ontwerpers en hoe deze data ontsloten zouden kunnen worden zodanig dat de gegevens effectief en efficiënt kunnen worden ingezet tijdens het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De focus zou hierbij liggen op data m.b.t. de beleving van ziekenhuispatiënten.

Ben je als bedrijf, zorgverstrekker of designer geïnteresseerd in dit onderzoeksproject? Contacteer ons op info@flandersinshape.be