Ga naar de inhoud
Nieuw: de kmo-groeisubsidie

Naast de kmo-portefeuille is er voor kmo's nu ook een nieuwe kmo-groeisubsidie. Die speelt laagdrempelig in op de kantelmomenten van kmo’s bij een transformatie-, innovatie- of internationaliseringsproces.

InnoGuide: de gids naar innovatiemanagement

In het onderzoeksproject InnoQuality ontwikkelde Centexbel samen met TFI en DITF-MR in Duitsland gedurende 2 jaar de InnoGuide om bedrijven te ondersteunen en de innovatiestroom te optimaliseren. Deze interactieve software is nu gratis beschikbaar en vrij uit te proberen. De InnoGuide biedt de mogelijkheid om voor jouw innovatie de meest aangewezen stappen te voorspellen op basis van een database van historisch succesvolle of minder succesvolle innovaties.

met de Tags: , ,
DesignEuropa Awards

Om het belang van modellen in de EU nog eens extra onder de aandacht te brengen, organiseert EUIPO de eerste editie van de DesignEuropa Awards. De awards zijn bedoeld als prijs voor getalenteerde vernieuwers op modelgebied voor wie intellectuel eigendom een centrale plaats inneemt binnen hun bedrijfsvoering.

This is a human world - deel 2

Gedragsverandering (bij jouw klanten, medewerkers, leveranciers) bereik je beter met kleine veranderingen dan met grote schokinterventies. In het boek Klein groot - kleine veranderingen met grote invloed (The small Big) laten Robert Cialdini en zijn collega’s Steve J. Martin en Noah J. Goldstein zien hoe men met kleine aanpassingen in communicatie meer kan bereiken. Als je dit boek leest met de bril van een innovator op, dan kan je heel wat tips meenemen om diensten en producten dichter bij de klant te brengen.

ThatsIP, leer meer over Intellectueel Eigendom

Octrooien, merken, modellen, auteursrecht vallen allemaal onder intellectuele eigendom (IE). Voor velen lijkt deze materie ingewikkeld en duur. Wat IE juist is, welke rechten het creëert en wat IE voor een ondernemer kan betekenen, kun je terugvinden in ThatsIP, de IE e-learning tool van BBIE en VLAIO.

met de Tags: , ,
Succesvolle start-ups worden geleid door ervaren ondernemers

Een uitgebreid data-onderzoek van THNK en Deloitte Fast Ventures geeft interessante inzichten in wat snelgroeiende scale-ups onderscheidt van de gemiddelde start-up. Ze baseerden zich voor hun kwantitatief onderzoek op cijfers van 400.000 start-ups in 24 landen en deden een aantal boeiende vaststellingen.

Kunnen wij inzichten in het menselijk gedrag gebruiken in innovatie en voor jouw organisatie? Het goede antwoord is: ja. Er zijn ondertussen veel concrete voorbeelden hoe nieuwe kennis uit behavioral economics gebruikt kan worden voor succesvolle innovaties. Een zeer sterk voorbeeld is het framework van The Behavioral Insights Team.

met de Tags: , ,
Service design aanpak voor lokale armoedebestrijding

Samen met het Netwerk tegen Armoede en Flanders Inshape startte SPK het project lokale armoedebestrijding, dat kadert in de ESF oproep ‘Innovatie door exploratie’.
Het doel van dit project is een innovatieve dienstverlening ontwikkelen om de lokale besturen te ondersteunen en te versterken in het effectief voeren van een geïntegreerd armoedebeleid. Daarvoor passen we de Service Design Doing aanpak toe. Een positieve conceptvalidering bij ESF geeft de mogelijkheid om het voorgestelde concept in de praktijk uit te werken.

Digital by Default, Service Standard

In het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid een standaard handleiding uitgewerkt voor alle diensten van de overheid. Alle diensten zullen vanaf juni 2016 volledig user-centered moeten zijn, gebruikersgericht en gebruiksvriendelijk dus, anders komen ze niet op de overheidswebsite terecht. Dat zien we graag. En we zouden het ook in Vlaanderen willen zien gebeuren!