Ga naar de inhoud

InnoQuality

 

 

Onderzoeksproject InnoQuality
Het Europees Cornet project InnoQuality is een samenwerking tussen 3 toonaangevende Duitse onderzoeksinstellingen en Centexbel.
Het doel van InnoQuality is om interieurtextielbedrijven te ondersteunen aan de hand van een Inno-Guide om de innovatiestroom bij interieurtextielbedrijven te optimaliseren.

Interieurtextielbedrijven in Vlaanderen hebben moeite om te overleven in een erg competitieve markt. Deze bedrijven moeten sneller en beter innoveren. Het ontbreekt deze bedrijven niet aan ideeën maar ze hebben moeite om te bepalen welke ideeën uit te werken in een product. De beslissing gebeurt nagenoeg altijd intuïtief. Bijgevolg wordt heel vaak in de verkeerde projecten geïnvesteerd.
In InnoQuality streven we naar een professionalisering van deze beslissing, en dit zo vroeg mogelijk in het productontwikkelingsproces van interieurtextiel bedrijven.


Inno-Guide
Concreet zullen we hiertoe de Inno-Guide ontwikkelen. Deze tool integreert sectorspecifieke kennis, kennis uit het verleden (met name mislukte innovatieprojecten uit België en Duitsland) en algemene kennis over het productontwikkelings– en innovatieproces.

In het project zullen prototypes van deze Inno-Guide worden getest bij de bedrijven die deel uit maken van de gebruikerscommissie. De partners van het consortium zullen de bedrijven ondersteunen bij de implementatie van de tool, zowel
tijdens als na het project.

De Inno-Guide zal het mogelijk maken voor interieurtextielbedrijven om:
1. zo snel als mogelijk de innovatieprojecten met het meeste potentieel te detecteren;
2. het productontwikkelingsproces te rationaliseren door systematisch in plaats van intuïtief te beslissen in welke projecten te investeren en in welke niet;
3. de succesratio van de productontwikkelingsprojecten waarin geïnvesteerd wordt te verhogen;
4. uiteindelijk de competitiviteit drastisch te verhogen in een verzadigde markt waarin de concurrentie met lageloonlanden moordend is.

Het project werd uitgevoerd door Centexbel, Forschungskuratorium Textil (DE), associatie DITF-MR (DE) en TFI (DE).
De Duitse partners waren aanwezig voor hun kennis van de textielindustrie in Duitsland. DITF-MR heeft veel ervaring met het ontwikkelen van methodes en tools om innovatiemanagement te ondersteunen.

Dit project is afgerond eind maart 2016.

Contactpersoon: Maka De Lameillieure

Meer over de ontwikkelde InnoGuide vind je op de website van Centexbel.