Ga naar de inhoud

Ontwerpen voor kleine series

In het project “Ontwerpen voor kleine series” ontwikkelen de projectpartners Industrial Design Center, Sirris en Flanders Inshape een ontwerpmethode - met ondersteunende tools-  voor kleine series. Deze methode kan worden gebruikt door zowel ondernemingen als studenten.

Een ruim gamma aan productietechnieken en materialen komt aan bod. We zien dat naast de klassieke productiemethoden, additive manufacturing en digitale productietechnieken meer en meer ingezet worden voor productie van kleine series.

Bedrijven en studenten kunnen met behulp van de ontwikkelde ontwerpmethode het ontwerp van een product afstemmen op de productietechnieken die ze hebben geselecteerd. Wat is de impact van de productietechniek of combinatie van productietechnieken voor kleine series op producteigenschappen zoals vorm, grootte, materiaalkeuze, kwaliteit van afwerking, productuitstraling, tactiele en visuele eigenschappen, duurzaamheid, …?

De ontwerpmethode benadrukt ook het belang van een constructieve samenwerking (co- design) met toeleveranciers in Vlaanderen, die trouwens tot de top in Europa behoren. Op vandaag zijn deze organisaties onvoldoende gekend en spreken kmo’s en toeleveranciers niet dezelfde taal waardoor in de praktijk slechts weinig producten voor kleine series worden geproduceerd in Vlaanderen.

De methode wordt ontwikkeld en getest in een tiental Vlaamse ondernemingen.

De gevalideerde versie wordt vertaald naar een interactieve ‘road map’ en een ‘technologie database’.
De ‘road map’ beschrijft het ontwerpproces voor kleine series stap voor stap zodanig dat geen enkele kritische succesfactor over het hoofd wordt gezien. De bijhorende ‘technologie database’ is een selectietool waarbij elke beschikbare productietechniek voor kleine series wordt geïllustreerd aan de hand van stalen, een beschrijvende fiche, mogelijkheden en limieten, gerealiseerde producten, enz. Dit stelt een ontwerpteam in staat om te discussiëren vergelijken en communiceren over productietechnieken, materiaalkeuze, kwaliteit van afwerking, productuitstraling, tactiele en visuele eigenschappen.

Door gebruik van deze roadmap, en bijhorende ontwerpmethodes, databases en ontwerptools, zal een bedrijf in staat zijn
• om meer strategisch de keuze te maken om al of niet kleine series op te nemen in de “value proposition” aan de
• klant;
• om de juiste productietechniek(en) te kiezen voor een bepaald ontwerp van een product;
• om de impact in te schatten van de geselecteerde productietechniek op het productontwerp;
• om de juiste toeleverancier te selecteren en om de toeleveranciers te betrekken bij het ontwerpen en
• produceren van de kleine serie.

Doelstellingen

Strategische doelstelling
• KMO’s uit de maakindustrie ondersteunen die inspelen op concrete vragen van klanten om
– een kleine reeks van een bestaand product te produceren
– een kleine serie van een totaal nieuwe product te maken (ontwerpen en produceren)
• Waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd
• In cocreatie met toeleveranciers en ontwerpbureaus

Operationele doelstellingen
• Ontwikkelen van
– Ontwerpmethode en ondersteunende tools om producten te
ontwikkelen voor kleine series
– Richtlijnen om in codesign met ontwerpers en toeleveranciers producten in kleine series te ontwerpen
– Technologie database met een overzicht van de voornaamste
productietechnieken voor kleine series en bijhorende productvoorbeelden (fysieke realisaties) en ontwerprichtlijnen.
• Valideren ahv concrete casestudies waarbij gebruikersgroep direct wordt betrokken
• Kennis verspreiden naar brede doelgroep van KMO’s en onderwijs

Projecttype: Tetra-project.
Het project wordt uitgevoerd door Universiteit Gent (Industrial Design Center), Sirris en Flanders Inshape.

Voor meer info: neem contact met Philippe Martens.