Ga naar de inhoud

Simultane ontwikkeling van product en businessmodel

Onderzoeksproject SIMON: Simultane ontwikkeling van product en business model

Doelgroep
De ruime doelgroep (ca. 600 bedrijven) van dit project is de Vlaamse textiel-, hout- en meubelindustrie, met een focus op de bedrijven die interieurproducten vervaardigen. Meer specifiek zal het project zich binnen deze ruime doelgroep richten tot bedrijven die:
- zich vandaag reeds op ten minste de tweede trede van de ontwerpladder bevinden (ca. 92%);
- een strategie van productdiversificatie volgen (ca. 25%).
Het project heeft bijgevolg een directe doelgroep van ca. 140 bedrijven. Aangezien diversificatiestrategieën op dit moment vooral voorkomen in de meubelindustrie, schatten we in dat ca. 60% van de directe doelgroep zal komen uit de meubelindustrie, tegenover telkens ca. 20% uit de houtindustrie en de textielindustrie.

Probleemstelling
Onder druk van wijzigende omstandigheden voeren de bedrijven van de textiel-, hout- en meubelindustrie hun diversificatie-inspanningen op. Zij verlaten de platgetreden paden en de gekende product/marktcombinaties en gaan op zoek naar nieuwe producten voor nieuwe markten en toepassingsdomeinen. Een probleem hierbij is dat de succesratio van dergelijke productdiversificaties laag ligt.
Het succes van een dergelijke productdiversificatie is immers niet alleen afhankelijk is van een goed onderbouwde productontwikkeling zelf, maar ook van tal van andere factoren die deel uitmaken van het ruimere business model van een onderneming. Het probleem is dat bedrijven zich niet of te laat realiseren dat hun bestaande business model niet (meer) geschikt is voor deze productdiversificatie. Een sequentiële aanpak waarbij eerst een product wordt ontwikkeld en nadien nog een aangepast business model moet worden ontwikkeld, levert geen goede resultaten op en verlengt de time-to-market aanzienlijk.
De uitdaging is om te komen tot een simultane ontwikkeling van product en business model.

Projectdoelstelling en resultaten
Het project “SIMON” heeft tot doel om de bedrijven van de doelgroep, nl. de bedrijven van de Vlaamse textiel-, hout- en meubelindustrie die aan productdiversificatie doen, aan te zetten tot een simultane ontwikkeling van product en business model.
Deze projectdoelstelling zal via de voorgestelde projectstrategie en –aanpak leiden tot volgende projectresultaten:
• literatuurstudie: we geven een overzicht van de state-of-the art in productontwikkeling en business model innovatie, zowel via vakliteratuur als best practices;
• Case based onderzoek: we passen deze state-of-the-art toe en valideren het geheel aan de hand van case based onderzoek bij 10 representatieve bedrijven uit de doelgroep;
• Ontwikkelen van een generieke methodiek en tool: de resultaten van het case based onderzoek worden vertaald naar een generieke methodiek (stappenplan) en een gebruiksvriendelijke tool om de interactie tussen product en business model te visualiseren en te stroomlijnen.
• Sensibilisering en kennisverspreiding: we sensibiliseren 140 doelgroepbedrijven voor het belang van een simultane ontwikkeling van product en business model. De resultaten van het case based onderzoek en de ontwikkelde methodiek en tool worden verspreid binnen een ruime doelgroep.

Economische meerwaarde
De economische meerwaarde voor de doelgroepbedrijven zal vooral concreet tot uiting komen via volgende 3 effecten:
1. Een verkorting van de time-to-market met 33%
2. Een vermindering van de ontwikkelkosten met 10%
3. Een verhoging van de slaagkans bij productdiversificaties van 25% naar 50%

Projecttype: VIS-project.

Het project werd uitgevoerd door de Optimo vzw, Vlerick Business School en Flanders Inshape.

Dit project liep tot maart 2016.

Contactpersoon: Maka De Lameillieure