Ga naar de inhoud

Als je (toekomstige) gebruikers voor een langere tijd wil betrekken bij een onderzoek naar nieuwe toepassingen; als je een volledig beeld wil krijgen van wat iemand gedurende de hele week zoal doet of als de te ontwerpen toepassing totaal nieuw is en je gebruikers dus niet kunt observeren, dan bieden cultural probes of rekwisieten een oplossing.

Bij een methode met cultural probes worden gebruikers niet (alleen) rechtstreeks geobserveerd, maar krijgen ze een aantal probes in bruikleen. De gebruiker gaat ze voor een bepaalde periode (bijv. gedurende een week) gebruiken.

Cultural probes bij verscheidene (types) gebruikers inzetten kan een schat aan nuttige informatie opleveren:

Ten eerste leveren cultural probes vooral veel informatie op. Je krijgt immers een beeld van een langere periode uit iemands leven, in plaats van slechts een momentopname. Het inzetten van probes heft veel praktische beperkingen (tijd en middelen) op. Voortdurende aanwezigheid van de onderzoeker bij de doelgroep is niet nodig.

Ten tweede bieden cultural probes veel inspiratie voor een ontwerpteam. Door bijvoorbeeld foto's en dagboeken te bekijken en te bestuderen verruimen de onderzoekers, ontwerpers en ontwikkelaars hun horizon. De foto's, documenten en andere materialen leiden tot veel ideeën die het ontwerpproces verrijken.

Tot slot sensibiliseren cultural probes ook de gebruikers. Ze laten hen nadenken over hun eigen (vaak vanzelfsprekende) activiteiten. Het resultaat hiervan is dat de gebruikers in een latere fase van een ontwerpproject (bijv. tijdens een brainstorm- of co-designsessie) heel wat makkelijker op een concrete manier over een onderzoeksvraag kunnen nadenken.