Ga naar de inhoud

In essentie is werken met dagboeken een vorm van passieve observatie. Dit is handig als participatieve observatie niet mogelijk is, bv. voor het gebruik van hygiënische producten,  ervaring met reizen, etc.

De basisinsteek is dat je de gebruiker vraagt om zijn handelen en zijn emoties te documenteren. Het is de bedoeling van de dagboeken om een beter begrip te krijgen van de ervaringen van de gebruiker met het product of de dienst gedurende een periode.