Ga naar de inhoud

Taakanalyse is de activiteit die men uitvoert om inzicht te krijgen in hoe taken uitgevoerd worden, of kunnen worden. Het maakt, zoals het woord zelf zegt, deel uit van de analysefase en zal dus nooit op zichzelf uitgevoerd worden. Om iets te analyseren heb je immers data nodig en die verkrijg je door het toepassen van een of meerdere van de eerder aangehaalde technieken zoals observatie.

In softwareontwikkeling zie je dat taakanalyse een plaats inneemt tussen gebruikersanalyse en technische analyse. Het volstaat dus niet alleen je taken te bekijken, je dient ook je gebruiker te kennen en de middelen waarmee hij werkt. Het verschil met andere analysemethodieken zit in de aandacht voor tijd, middelen en workflow in relatie tot het doel. Het motto van taakanalyse zou je kunnen samenvatten als ‘verdeel en heers’.