Ga naar de inhoud

De Life Walkthrough is een empathieverhogende tool. Aan de basis ligt inleving in hoe de gebruiker een bepaald traject doormaakt.

Als tool is Life Walkthrough vooral nuttig bij het beoordelen en ontwikkelen van nieuwe diensten of product-dienstcombinaties. De Life Walkthrough kan je een beter beeld geven van de huidige situatie en zwakke punten blootleggen.

Een Life Walkthrough voer je uit in duo’s, samengesteld uit deelnemers van het projectteam. Een eerste onderzoeker neemt de rol van de hem toegewezen persona voor zijn rekening. De tweede onderzoeker observeert, registreert en rapporteert. De duo’s vervolmaken het uitgestippelde parcours dat normaal gezien door de gekozen persona’s zou worden afgelegd.