Ga naar de inhoud

Een mentaal model is een vereenvoudigde interpretatie van de werkelijkheid die we als gebruiker nodig hebben om met producten om te gaan. Het zorgt ervoor dat we kunnen inschatten welke acties we met het product moeten uitvoeren om onze doelen te bereiken.

Een ontwerper kan hierop inspelen door zijn ontwerp zoveel mogelijk te doen aansluiten op het mentaal model van de gebruiker.
Het doel hiervan is om het mentaal model van de gebruiker zo te versterken dat het gebruik intuïtief verloopt.

Het mentaal model kan op twee gebieden meerwaarde bieden: het kan inzicht verschaffen in de situatie zoals die momenteel is of een basis vormen bij het ontwerpen van een nieuw product.