Ga naar de inhoud

Persona’s zijn archetypes van klanten, gebruikers of andere stakeholders. Ze stellen gekende data over stakeholders voor op een concrete, heldere en visuele manier. Een persona lijkt op een echte mens, met een naam, familienaam, met karaktertrekken, frustraties en verhalen. Een persona is dus een fictief personage met heel concrete eigenschappen.

Dankzij persona’s wordt het gemakkelijk om tijdens het ontwerpproces de focus op de gebruiker te behouden. Op die manier worden de specifieke kenmerken voor het hele team zichtbaar en kan iedereen zich ook veel beter inleven in de leefwereld van de gebruiker.

Het uitgangspunt voor het opstellen van een goede persona is kennis over de gebruiker. Dit kan een eindgebruiker zijn, maar bijvoorbeeld ook een installateur of gelijk wie die in aanraking komt met het product of de dienst.
Voor een project worden meestal meerdere persona’s opgesteld, maar het is aan te raden dit aantal niet te overdrijven, anders vervaagt de focus.

Persona poster