Ga naar de inhoud

Technologie is één van de  belangrijkste hefbomen om tot vernieuwing te komen. Het technisch mogelijk worden van iets of het betaalbaar worden van bepaalde technologieën leidt tot nieuwe kansen voor producten en markten.

Een vijftal softwaretools helpen je als bedrijf met moeilijke vragen als “ben ik klaar voor de volgende stap?” en “wanneer zal ik aan deze technologie geld verdienen?”. 

De vijf tools belichten elk een ander aspect. In de tabel zijn deze tools gesitueerd. Ze worden ingedeeld naar wanneer ze juist worden gebruikt (timing in de front end of innovation) en welk domein ze juist coveren. De toolbox “Technology to Product” is speciaal ontworpen om technologiegedreven innovatie te ondersteunen.

  1. THE FRONT END GUIDE: “Krijg technologisch advies over uw volgende stap.” Deze tool geeft eigenlijk een overzicht van de verschillende stappen in de front end of innovation.
  2. THE TECHCHECK: “Check de status van uw project in de front end.” Deze tool gaat dieper in op elke fase: exploration (awareness), idea generation (knowledge), productizing (readiness).
  3. THE GENERATOR: “Genereer nieuwe ideeën startend vanuit een technologie.” The generator is specifiek bedoeld voor technologiegedreven innovatie. Er wordt gestart vanuit een technologie, waarvoor een nieuw productidee wordt gezocht.
  4. THE MATCHMAKER: “Evalueer welke toepassing het best matcht met een technologie en vice versa.” The Matchmaker wordt gebruikt om het best passende productidee voor één bepaalde technologie te detecteren.
  5. THE MONEYTIMER: “Schat de economische haalbaarheid van uw idee.” The moneytimer is een hulpmiddel om in de vroege fase van een ontwerpproces toch al een inschatting te kunnen maken over welke ontwikkeling economisch haalbaar is.De tool kwam tot stand binnen een onderzoeksproject met Artesis Hogeschool Antwerpen, Verhaert New Products & Service, Flanders Inshape.

De tools zijn zo ontworpen dat een begeleider ze kan gebruiken om samen met de KMO de oefening te maken. Eens de KMO vertrouwd is met de tools, kunnen zij deze verder blijven gebruiken.