Ga naar de inhoud

Onze focus ligt op designgedreven product- en serviceontwikkeling. Wij voeren onderzoek, geven kennis door en staan bedrijven en organisaties bij met advies en coaching.
Designgedreven product- en serviceontwikkeling staat voor het ontwikkelen van buitengewone producten, diensten, processen die inspelen op gekende en latente noden van gebruikers (gebruikersgericht), die én technologisch/technisch haalbaar én commercieel interessant zijn.

1. ONDERZOEK
Flanders Inshape initieert (onderzoeks)projecten op vraag van Vlaamse ondernemingen. Het doel van deze projecten is om industrieel relevante kennis en tools te ontwikkelen en deze naar de ruimst mogelijke doelgroep te verspreiden.

2. KENNISTRANSFER
Flanders Inshape organiseert langlopende opleidingen (cross-company en inhouse) en sector- en bedrijfsoverschrijdende netwerken: workshops, studiedagen, conferenties, inspiratie- en informatiemomenten.
De coaches van Flanders Inshape zijn regelmatig gastspreker of workshopbegeleider op events van andere organisaties.

3. ADVIES EN COACHING
Flanders Inshape biedt advies en coaching op het vlak van product- en serviceontwikkeling, designtools en designmanagement:

- Product- en serviceontwikkeling: productontwikkelingsaudit, Service Design scan, lean productontwikkeling…
- Designtools: User Centred Designtools voor product- en serviceontwikkeling voor B2B en B2C, lead users, user innovation, technology to product, ideeëngeneratie, business model generation voor B2C en B2B…
- Designmanagement: designproces, designresearch, designbriefing voor interne en externe opdrachten, Service Design…