Ga naar de inhoud

We kunnen je ook een langere versie geven. Toch de moeite om even te lezen, zo weet je hoe boeiend ons vak is:

Design is een multidisciplinair proces waarin creativiteit, conceptdenken, continue verificatie van ontwikkelingsstappen, focus op de mens, design thinking en een perfecte balans tussen technologische, economische en menselijke factoren, leiden tot industrieel relevante, zinvolle en duurzame innovaties.